Grupa Manitou wie, jak ważne jest dla użytkowników jej maszyn poznanie kosztów i ich kontrolowanie. Dlatego firma Manitou oferuje kalkulator TCO, czyli obliczanie całkowitego kosztu posiadania. Aby obliczyć całkowity koszt posiadania swojego sprzętu, należy wybrać konfigurację (waluta, system metryczny, typ maszyny, zasilanie) i wstawić wartości różnych parametrów. Wynik jest podawany automatycznie jako koszty godzinowe i graficznie w celu zobrazowania różnych parametrów w TCO Global.

Konfiguracja

* Pola wymagane

Proszę opisać zastosowanie maszyny.

Reset.

Uwaga

Wyniki otrzymane z użyciem narzędzia nie mają charakteru kontraktowego, są podawane orientacyjnie i stanowią szacunki ogólne. Manitou nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku rozbieżności pomiędzy przekazanymi wartościami szacowanymi a wartościami uzyskanymi podczas użytkowania, ponieważ parametry podawane przez klienta mogą nie odpowiadać rzeczywistemu sposobowi wykorzystywania maszyny.


Wyniki

Koszty stałe
Amortyzacja
Finansowanie
Podatki
Ubezpieczenie
Kontrole ustawowe
Całkowite koszty stałe na godzinę
Koszty zmienne
Energia (w tym AdBlue)
Opony / Gąsienice
Konserwacja zapobiegawcza
Konserwacja naprawcza
Całkowite koszty zmienne na godzinę
Koszty operatora
Koszt operatora
Szkolenie
Całkowity koszt operatora na godzinę
Całkowity koszt : na godzinę
Całkowity koszt roczny :

Oszczędności

na godzinę

per year