De groep Manitou weet hoe belangrijk het is voor de gebruikers van materiaal voor de goederenbehandeling om hun kosten te kennen en deze te controleren. Daarom stelt Manitou u deze TCO-calculator voor (Total cost of Ownership / Totale eigendomskost). Om de TCO van uw materiaal te berekenen, kunt u uw configuratie kiezen (valuta, metrisch systeem, type machine, energie) en de waarden van de diverse parameters aanpassen. Het resultaat wordt automatisch weergegeven in de vorm van kosten per uur en een grafiek waarop u het belang van de diverse parameters in de globale TCO kunt bekijken.

Configuratie

* Verplicht veld

Beschrijf het gebruik van uw machine.

Terugzetten op nul.

Noteer

De resultaten die u via de tool verkrijgt, zijn niet bindend. Ze worden louter ter indicatie meegegeven en vormen een globale schatting. Manitou wijst elke verantwoordelijkheid af wanneer de cijfers bij gebruik afwijken van de gegeven schatting. Het is namelijk mogelijk dat de door de klant ingevulde parameters niet met het reële gebruik van de machine overeenkomen.


Resultaten

Vaste kosten
Waardevermindering
Financiering
Taksen
Verzekering
Wettelijke bezoeken
Totaal van de vaste kosten per uur
Variabele kosten
Energie (inclusief DEF)
Banden / Rupsen
Preventief onderhoud
Corrigerend onderhoud
Totaal variabele kosten per uur
Kosten operator
Kostprijs operator
Opleiding
Totaal kosten operator per uur
Totale kosten : per uur
Totaal jaarlijkse kosten :

Besparing

per uur

per jaar